Õunapuu lõikamine


org:/gardening tips/Snoeiadvies/Individuele_pagina/Appel.jpgMalus domestica

Kevadine lõikamine - veebruarist aprillini
Õunapuude kõige olulisem hoolduslõikus toimub varakevadel – veebruaris, märtsis või aprillis. Lõikama saab asuda, kui temperatuur on nulli lähedal ja väga tugevaid öökülmasid ei ole enam oodata.
Esmalt lõigatakse ära kõik murdunud, kuivanud, haigustunnustega ja risti võras sissepoole kasvavad oksad. Külgoksad lõigatakse tagasi. Viljapuude lõikamisel on oluliseks kriteeriumiks, et kõik viljakandvad oksad saaksid piisavalt valgust.
Pärast noore õunapuu istutamist ja tugikepiga toestamist ei tohi unustada ka lõikamist. Puu kõige pikem püstine võrse (latv) lõigatakse tagasi nii, et see jääks ülemisest külgoksast u 10 cm kõrgemale.
Kui puul on juba külgoksad, võib need rahumeeli esimese väljapoole suunatud pungani tagasi lõigata. Nendest okstest kujunevad hiljem põhioksad.
Pärast esimest kasvuaastat on põhiokstest arenenud palju uusi külgoksi. Need oksad tuleks lõigata ligikaudu poole võrra tagasi. Risti sissepoole kasvavad oksad võiks aga üldse ära lõigata.
Tagasilõigatud okstele arenevad suve jooksul uued kasvud ning puuke saab tiheda võra. Järgmine kord hoolduslõikust tehes tuleks uued kasvud u 1/4 võrra tagasi lõigata. Kui on taas tekkinud sissepoole kasvavad oksad, siis tuleb needki ära lõigata.
Ka täiskasvanud õunapuid tuleb lõigata igal aastal. Esmalt tuleks kõik uued võrsed lõigata põhioksani tagasi nii, et alles jääks u 6 punga. Igal aastal tuleb sihipäraselt eemaldada ka mõned lühikesed ja jämedad, kuid õisi ja vilju kandvad oksad. Sel moel toimub puu noorendamine pidevalt.

Suvine lõikamine – juuni lõpust augustini
Pärast varakevadist lõikust võivad õunapuule ilmuda vesikasvud. Sobiv aeg vesikasvude eemaldamiseks on juuni lõpust augustini. Vesikasvusid on suhteliselt lihtne ära tunda – need on sirged, otse üles kasvavad oksad. Vesikasvud tekivad pärast varakevadist lõikust pungadest, milles ei olnud õisi. Vesikasvud tuleks eemaldada, sest nad võtavad õunapuult palju energiat.


Soovitame Sulle ka neid tooteid